WITAMY NA STRONIE adGEO

Rejestr gruntów w Poznaniu

W geodezji ewidencja gruntów i budynków to inaczej rejestr, który zawiera publiczne dane liczbowe i opisowe:

  • gruntów,
  • budynków,
  • lokali,
  • dotyczące właścicieli nieruchomości lub innych osób, czy jednostek, które nimi władają.

Wynika to z rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Prowadzeniem takiego rejestru zajmują się starostwie lub prezydenci miast na prawach powiatów.

Wszelkie dane, jakie zamieszczane są w ewidencji gruntów i budynków, są stale aktualizowane i udostępniane. Nie ma w niej tylko gmachów, na których budowę w świetle przepisów prawa nie jest wymagane pozwolenie lub zgłoszenie.

Ewidencja gruntów w całej Wielkopolsce - Poznań

Prowadzona jest w systemie informatycznym. Ewidencję gruntów i budynków tworzą komputerowe bazy danych ewidencyjnych, które są nieodłączną częścią Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Kiedy przydają się te dane? Z pewnością wtedy, gdy Klient chce założyć księgę wieczystą lub zawiera umowę notarialną sprzedaży działki. Inną okolicznością jest postępowanie sądowe. To najczęstsze motywy (a jednocześnie uzasadnienia, jakie należy podać) składania wniosków o wypis czy wyrys z rejestru.

W zależności od tego, jaką potrzebę ma Klient, możemy pomóc uzyskać z urzędu wypis:

  • z rejestru gruntów,
  • z rejestru budynków,
  • z rejestru lokali,
  • z kartoteki budynków,
  • z kartoteki lokali,
  • oraz wyrys z ewidencji gruntów.

Innym dokumentem, do którego można mieć dostęp, jest kopia mapy ewidencyjnej. W tym przypadku potrzebujemy tylko pełnomocnictwa w formie pisemnej, czyli inaczej mówiąc upoważnienia właściciela gruntu. Gdy sprawa dotyczy terenów publicznych, wówczas wymagane będzie uzasadnienie potrzeby pozyskania danych.

Do złożenia wniosku konieczny jest numer ewidencji działki. Ten znaleźć można w księdze wieczystej danej nieruchomości, notarialnej umowie kupna. O udzielenie informacji na ten temat występuje się także do Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym.   

W każdej chwili jesteśmy gotowi pomóc Klientom z Poznania i całej Wielkopolski przejść przez tę procedurę.

Usługi Geodezyjne
adGEO Adam Dudek

ul. Główna 6
61-005 Poznań
tel.: 665 045 010
mail: biuro@adgeo.eu