WITAMY NA STRONIE adGEO

Mapa do celów projektowych

W ramach usług świadczonych przez naszą firmę w Poznaniu oraz w jego okolicach wykonujemy opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych. To dokumentacja, która tworzona jest na potrzeby różnego rodzaju inwestycji, zawierająca wiele ważnych informacji. Specjalna mapa ma charakter sytuacyjny i wysokościowy. Znajdują się na niej zazwyczaj linie zabudowy, osie dróg, obszary zieleni oraz usytuowanie innych obiektów na danym terenie. Na jej podstawie wykonuje się profesjonalny projekt budowlany. Mapa wymagana będzie w przypadku m.in.:

  • budowy domu;
  • przyłączenia posesji do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej;
  • opracowania sieci uzbrojenia terenu – budowa/przebudowa;
  • budowy drogi;
  • innych elementów związanych z zagospodarowaniem terenu.

Możemy także opracować mapę do celów projektowych zgodnie z innymi potrzebami Klienta. Konieczność jej powstania uzależniona jest bowiem zazwyczaj od rodzaju inwestycji.

Jak powstaje mapa do celów projektowych?

Wykonuje ją geodeta uprawniony, który aktualizuje treści mapy zasadniczej i wprowadza na niej dodatkowe elementy. Mogą to być np. aktualne dane ewidencyjne, granice klas gruntów. Ponadto sporządza ostateczną jej kopię, a następnie przenosi treść do tworzonej mapy dla celów projektowych. Ostateczny kształt zatwierdzany jest przez miejscowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Zlecając jej wykonanie, inwestor powinien zamówić przynajmniej trzy kopie. Czas oczekiwania na przygotowanie wynosi kilka tygodni.

Ważność danej mapy do celów projektowych obowiązuje do chwili wystąpienia zmian na obszarze, którego dotyczy.Jest to więc trudny do określenia termin.

Usługi Geodezyjne
adGEO Adam Dudek

ul. Główna 6
61-005 Poznań
tel.: 665 045 010
mail: biuro@adgeo.eu